Hosting

บัญชีนี้ถูกระงับการให้บริการชั่วคราว เนื่องจาก

 • ใช้ทรัพยากรเกินจากที่กำหนดเอาไว้ หรือ
 • ใช้ปริมาณการรับส่งข้อมูลครบตามแพคเกจของโฮสติ้ง หรือ
 • เว็บไซต์ผิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือ มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ
 • ค้างชำระค่าบริการ

 • โปรดติดต่อ อีโว โฮสติ้ง +668-1006-6690 หรือ support[a]evo.in.th


  ทั้งนี้ อีโว โฮสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวโดยการรักษาข้อมูลของลูกค้า
  โดยจะตอบคำถามเฉพาะลูกค้า ที่เป็นผู้ใช้บริการกับทางเรา และผู้ได้รับมอบอำนาจ โดยผู้ใช้บริการ เท่านั้น


  หากท่านมิใช่เจ้าของเว็บไซต์และหรือผู้ใช้บริการและหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ติดต่ออีโว โฮสติ้ง
  ทางเราก็ไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ ได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อความที่ปรากฏบนหน้าเพจแห่งนี้


  นิยาม ผู้ใช้บริการ ตาม Terms Of Service

  evohosting.in.th
  | evo.in.th